המודל הצ'יליאני (או: המודל החכ"מ)


מהו המודל הצ'יליאני?
המודל הצ'יליאני, או: מודל חכ"מ (חסכון כספי מותאם), כפי שהוא מכונה במשרד האוצר, הוא מודל המציג כללים לקביעת רמת הסיכון בתיק ההשקעות, בהתאם לגיל החוסך או למועד היציאה שלו לפנסיה. ההנחה היא שככל שהחוסך קרוב יותר לגיל שבו יצטרך את הכסף, כך הוא יותר "שונא סיכון", ואיננו יכול לקחת על עצמו סיכונים של ירידת שווי ההשקעה, גם אם בכך הוא מוותר על הזדמנויות לתשואה גבוהה יותר.

מדוע הוחלט לייבא מודל מצ'ילה?
במשבר הכלכלי משנת 2008, התברר שהשווי המשוערך של החסכונות הפנסיוניים נפגע עקב השקעה במניות, באג"ח קונצרניות לא מוגנות בבטחונות ובהשקעות נוספות בסיכון גבוה. עליות ומורדות הן דבר מוכר בשוק ההון, אולם אנשים שנמצאים בפנסיה או קרובים לגיל היציאה לפנסיה אינם יכולים להרשות לעצמם ירידה בשווי הפנסיה שלהם של 20-30%. לעומת זאת, אנשים שיש להם זמן רב יותר עד הפנסיה, ברוב המקרים יכולים לשאת עליות ומורדות במהלך התקופה, בהנחה שיש סיכוי גבוה יותר לתשואה טובה לאורך זמן, וההפסדים יתוקנו בהמשך. בכל מקרה, מעבר בין המסלולים צריך להתבצע בהדרגה, ולא כדאי להיפטר בבת אחת מהרבה נכסים כגון מניות, במיוחד בתקופת שפל. השיטה הנהוגה בצ'ילה נתנה מענה יפה לנושא.

אילו נכסים נחשבים בסיכון נמוך?
אג"ח מיועדות שיש בידי קרנות הפנסיה, אג"ח ממשלתיות סחירות, וגם אג"ח קונצרניות שמגובים בבטחונות מוצקים שאין עליהן שעבודים בעדיפות גבוהה יותר, שכפופות להתניות פיננסיות קשיחות, או אג"ח של מוסדות פיננסיים (בנקים וחברות ביטוח) שנמצאים בפיקוח רגולטורי קבוע. לעומת זאת, אג"ח שאין עבורן בטחונות אלא דירוג אשראי בלבד, אינן בהכרח בטוחות מספיק.
כלקח מן המשבר ביוון ובאירופה, מומלץ שלא להשקיע את כל האג"ח הממשלתיות באותה מדינה אלא לבצע פיזור מסוים בין ממשלות (מה שנותן בד"כ גם פיזור בין מטבעות). הסיכון קיים בעיקר כשאג"ח ממשלתיות נקובות במטבע, שהממשלה אינה מנפיקה אותו (כגון מדינות גוש היורו). עם זאת זה סביר להשקיע חלק נכבד באג"ח של הממשלה המקומית - במקרה שלנו, ממשלת ישראל.

מה המצב לפני יישום השיטה?
נכון לשנים 2008-11, רוב החוסכים נמצאים ב"מסלול כללי" שמחלק את תיק ההשקעות בין מספר סוגי השקעה, אך מבלי להתחשב בגיל החוסך ובמועד שבו יצטרך את הכסף. חוסכים מסוימים נמצאים במסלולים מיועדים שבחרו, מסלולים סולידיים יותר או מוטי מדד, מט"ח או מניות אבל אין קשר בין בחירת המסלול לגיל החוסך.

מה עשה בעניין משרד האוצר?
משרד האוצר הצהיר בתחילת 2010 על כוונה לאמץ את המודל הצ'יליאני. בתאריך 6.7.10 משרד האוצר הפיץ טיוטת שניה של חוזר למודל הצ'יליאני, שדוחה בפועל את יישום השיטה בתהליך רב-שנתי עד 2016. להורדת הטיוטה:
דף מקדים: Word PDF
טיוטת תקנות: Word PDF
טיוטת חוזר: Word PDF
עם זאת לא יצאה הנחיה מחייבת של האוצר בנושא.
ע"פ ידיעה שפורסמה ב-1.1.12, משרד האוצר עומד לאמץ את הצעת פורום החוסכים לפנסיה כפי שהוצגה לועדת טרכטנברג, לועדת הכספים של הכנסת ולמשרד האוצר, ולאמץ את המודל הצ'יליאני תוך הנפקת אג"ח מיועדות, במקום האג"ח המיועדות המונפקות כיום לקרנות הפנסיה בכל הגילאים. אולם ב-4.1.12 התקיימה מסיבת עיתונאים של שר האוצר והממונה על שוק ההון, בה הצהירו על כוונה לאמץ את המודל באמצעות הקמת מסלולי ברירת מחדל לפי גיל החוסך, אולם ללא הנפקת אג"ח מיועדות , ללא כספי הפיצויים וללא קביעת מגבלות על שיעורי ההשקעה בנכסים מסוכנים כגון מניות.
למצגת המודל החכ"מ - משרד האוצר
שאלות נפוצות המודל החכ"מ - משרד האוצר
לטיוטת תקנות המודל החכ"מ
לטיוטת חוזר המודל החכ"מ
ב-18.4.12 הודיע האוצר על דחיית יישום השיטה לשנת 2014.

ומה עמדת הפורום בעניין?
הפורום תומך במודל הצ'יליאני, ובכך שהמודל יחול הן על כספי פיצויים והן על כספי תגמולים, אולם סבור שעל הממשלה לסייע בביצוע המסלולים לחוסכים המבוגרים - בעלי הסיכון הנמוך, בדרך של הנפקת אג"ח מיועדות בריבית מובטחת - 4% או 5% לשנה צמוד למדד. בדרך זו, מסלולי החסכון לחוסכים מגיל 60 ואילך יהיו חשופים פחות לסיכונים של השקעה במניות או באג"ח קונצרניות, וימשיכו לתת תשואה ריאלית סבירה.
אחת השאלות שעולות בהקשר זה, הוא מה תעשה המדינה עם הכספים שתגייס מהנפקת אג"ח מיועדות, וכיצד תממן את תשלומי החוב לפנסיונרים בעתיד. כיום כספים שמגויסים מהנפקת אג"ח נבלעים בתקציב המדינה, הופכים לחוב על קופת המדינה ובסוף מוחזרים ממיסים. על-פי ההצעה האחרונה של הפורום, כספים אלו יושקעו בקרן תמלוגי הגז, מתוך מגמה לייצר תשואה לאורך זמן, וכך החוב יהיה מגובה בנכסים, והמדינה תשלם רק הפרשי תשואה, אם יהיו.
למכתבנו לשר האוצר 11.12.11
למכתבנו לראש המועצה הלאומית לכלכלה 1.4.12

אילו מסלולים יתקיימו בשיטה החדשה?
ע"פ טיוטת החוזר השניה שהפיץ משרד האוצר, יתקיימו ארבעה מסלולים:
1. מסלול מקבלי קצבאות.
2. מסלול 60 ומעלה - בני 60 שנה ומעלה שלא החלו לקבל קצבה.
3. מסלול 55-60 - בני 55 ומעלה שטרם מלאו להם 60.
4. מסלול ברירת מחדל - עמיתים שטרם מלאו להם 55.
סיום סיווג העמיתים למסלולים אמור להתבצע עד 2016. עם זאת, כל עמית (למעט מקבל קצבה) יוכל לעבור גם למסלול אחר מזה שנקבע ע"פ גילו.

על אלו סוגים של חסכון יחול המודל החדש?
המודל יחול על רוב ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל הפעילות, אולם לא יחול על קרנות הפנסיה הותיקות, קופות גמל מרכזיות לקצבה, פנסיה תקציבית או פיצויים, קופות גמל לדמי מחלה, קרנות השתלמות, קופות גמל בניהול אישי, לחופשה או למטרה אחרת.

כתבות בנושא:
פורום החוסכים לפנסיה: לאמץ את המודל הצ'יליאני (עדיף 22.8.11)
אחריות הממשלה לחיסכון הפנסיוני והקטנת החשיפה לטלטלות שוק ההון (עבודה שחורה 20.12.11)
האוצר: מבוגרים יקבלו הבטחת תשואה לפנסיה, צעירים - לא (TheMarker 1.1.12)
חכ"מים גדולים (כלכליסט 5.1.12)
המוסדיים לחצו - יישום המודל הצ'יליאני להפחתת סיכונים בפנסיה נדחה ל-2014 (TheMarker 18.4.12)
ח"כ כץ לא היה מרוצה מהמודל הצ'יליאני והביא לדחייתו בשנה (כלכליסט 19.4.12)