השוואת תשואות מוצרים פנסיוניים - 2011-5

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


כיצד התבצעה ההשוואה?

ההשוואה בוצעה עבור 3 מוצרים פנסיוניים מייצגים: ביטוחי המנהלים הותיקים (קרנות י'), שבהם מנוהל הנתח הגדול יותר של הכספים (למרות שהשוק עבר למסלולים חדשים ב-2004 עבור מצטרפים חדשים), קרנות הפנסיה החדשות וקופות הגמל לתגמולים ופיצויים מגודל מסוים ומעלה. נבדקה התשואה ל-5 שנים במסלולים הכלליים והמרכזיים, בניכוי דמי הניהול הממוצעים של אותן קופות במהלך תקופה זו, כדי לבחון איזה ערך הן נתנו בממוצע לחוסכים. בקרנות הפנסיה החדשות הוכנסה לחישוב גם התשואה הדמוגרפית.
בחרנו לא להסתכל על סטיות תקן ומדד שארפ, מתוך הנחה שהם רלוונטיים יותר לטווח קצר ובינוני מאשר לחסכון לטווח ארוך, בו אפשר פשוט לראות עד כמה הסיכונים מתממשים בפועל בטווח כמו 5 שנים.
הנתונים לפני עיבוד נלקחו מביטוח-נט, פנסיה-נט וגמל-נט בהתאמה.
יש לציין כי משנת 2016 יעברו רוב הפקדות הפנסיה למסלולים חדשים, בזכות הכנסת המודל הצ'יליאני וחלוקת החוסכים למסלולים לפי קבוצות גיל. כך שהמסלולים עשויים להיות שונים מאלו שמופיעים ברשימות כאן. עם זאת, ניתן ללמוד מהן על ביצועי כל גוף פנסיוני.

השוואת ביטוחי מנהלים - קרנות י'

דמי הניהול בקטגוריה זו מבוססי תשואה - בד"כ 0.6% מהצבירה לשנה ועוד 15% מהרווח הריאלי המצטבר. דמי ניהול אלה נחשבים גבוהים יחסית למקובל היום, אולם אנשים ממשיכים להפקיד שם כספים בגלל מקדם הקצבה המובטח בכל המסלולים, ונמוך במיוחד לפוליסות שנפתחו עד 2001. השנה איבדה חברת מגדל להראל את ההובלה בטבלת התשואה. מגדל עדיין מחזיקה את רוב נתח השוק, אולם ביטוחי המנהלים נפתחו מחדש לניוד, וייתכן שגם כאן יהיו שינויים.

תשואות ביטוחי מנהלים 2011-5

קרנות הפנסיה החדשות

המובילות בקטגוריה הן הקרנות הקטנות של אלטשולר-שחם והראל מנוף. אחריהן הקטנות הגדולות של הראל גלעד וכלל פנסיה (לשעבר מיטבית-עתודות).

תשואות קרנות פנסיה 2011-5

השוואת קופות הגמל

בקטגוריה זו פועלות גם קופות גמל ענפיות או של מקום עבודה, שאינן פתוחות לכלל החוסכים, וחלקן מופיעות בטבלה. שוק קופות הגמל נמצא בירידה עד לאחרונה, מכיוון שקופות הגמל איבדו את יתרונן כמכשיר השקעה הוני בעל רמת נזילות טרום-פנסיונית כפי שהיה בעבר. עם זאת לאחרונה, תיקון מס' 190 וקופות הגמל הנזילות מפיחות בו רוב חדשה. בשנים האחרונות המובילים בתשואה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הם אלטשולר-שחם וילין-לפידות.

תשואות קופות גמל 2011-5