השוואת תשואות מוצרים פנסיוניים - 2012-6

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


כיצד התבצעה ההשוואה?

ההשוואה בוצעה עבור 3 מוצרים פנסיוניים מייצגים: ביטוחי המנהלים הותיקים (קרנות י'), שבהם מנוהל הנתח הגדול יותר של הכספים (למרות שהשוק עבר למסלולים חדשים ב-2004 עבור מצטרפים חדשים), קרנות הפנסיה החדשות וקופות הגמל לתגמולים ופיצויים מגודל מסוים ומעלה. נבדקה התשואה ל-5 שנים במסלולים הכלליים והמרכזיים, בניכוי דמי הניהול הממוצעים של אותן קופות במהלך תקופה זו, כדי לבחון איזה ערך הן נתנו בממוצע לחוסכים. בקרנות הפנסיה החדשות הוכנסה לחישוב גם התשואה הדמוגרפית.
בחרנו לא להסתכל על סטיות תקן ומדד שארפ, מתוך הנחה שהם רלוונטיים יותר לטווח קצר ובינוני מאשר לחסכון לטווח ארוך, בו אפשר פשוט לראות עד כמה הסיכונים מתממשים בפועל בטווח כמו 5 שנים.
הנתונים לפני עיבוד נלקחו מביטוח-נט, פנסיה-נט וגמל-נט בהתאמה.
יש לציין כי משנת 2016 יעברו רוב הפקדות הפנסיה למסלולים חדשים, בזכות הכנסת המודל הצ'יליאני וחלוקת החוסכים למסלולים לפי קבוצות גיל. כך שהמסלולים עשויים להיות שונים מאלו שמופיעים ברשימות כאן. עם זאת, ניתן ללמוד מהן על ביצועי כל גוף פנסיוני.

השוואת ביטוחי מנהלים - קרנות י'

דמי הניהול בקטגוריה זו מבוססי תשואה - בד"כ 0.6% מהצבירה לשנה ועוד 15% מהרווח הריאלי המצטבר. דמי ניהול אלה נחשבים גבוהים יחסית למקובל היום, אולם אנשים ממשיכים להפקיד שם כספים בגלל מקדם הקצבה המובטח בכל המסלולים, ונמוך במיוחד לפוליסות שנפתחו עד 2001. יש לציין כי במוצרים אלו יש את התשואה הגבוהה ביותר מכל המוצרים הפנסיוניים, קשור אולי לעובדה שדמי הניהול מבוססי-תשואה.

תשואות ביטוחי מנהלים 2012-6

קרנות הפנסיה החדשות

המובילות ניתן לראות כי הקרן של אלטשולר-שחם שומרת על ההובלה בטבלת התשואות לאורך זמן, ואילו הקרן של הלמן-אלדובי, שזכתה במכרז "קרן ברירת מחדל" של משרד האוצר, שומרת על המקום בתחתית. הפערים בתשואות בין הקרנות הם מעל 2% בשנה. הקרנות הגדולות הן באמצע, אם כי הסדר בתשואות משתנה משנה לשנה.

תשואות קרנות פנסיה 2011-5

השוואת קופות הגמל

בקטגוריה זו פועלות גם קופות גמל ענפיות או של מקום עבודה, שאינן פתוחות לכלל החוסכים, וחלקן מופיעות בטבלה. שוק קופות הגמל נמצא בירידה עד לאחרונה, מכיוון שקופות הגמל איבדו את יתרונן כמכשיר השקעה הוני בעל רמת נזילות טרום-פנסיונית כפי שהיה בעבר. עם זאת לאחרונה, תיקון מס' 190 וקופות הגמל הנזילות מפיחות בו רוב חדשה. בשנים האחרונות המובילים בתשואה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הם אלטשולר-שחם וילין-לפידות. כמו כן המסלולים המנייתיים מובילים בתשואה; המסלולים צמודי המדד בתחתית, אם כי זה ישתנה אם יהיה משבר משמעותי בבורסות.

תשואות קופות גמל 2012-6
תשואות קופות גמל 2012-6