קופת גמל להשקעה

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


מהן קופות גמל להשקעה?

הטבות מס

זהו מוצר חדש שנכנס לשוק בנובמבר 2016 ביוזמת משרד האוצר, אחרי שאנשים הפסיקו להפקיד לקופות גמל במתכונת הישנה. זה מוצר שנותן מענה להפקדות לבעלי שכר גבוה מפי 2.5 מהממוצע, שכבר אינם זכאים להטבות מס בהפקדת כספים נוספים לפי סעיפים 45א, ו-47, כמו גם ל"רובד השלישי" בחסכון, כלומר הפקדות עצמאיות שאינן קשורות להכנסה השוטפת, או הפקדות עבור בני משפחה כגון ילדים. היתרון הגדול של המוצר הוא נזילות, האפשרות למשוך את הכספים בכל עת מבלי לשלם מס על הקרן (הסכום שהופקד) אלא רק על הרווחים.

מתי כדאי להפקיד את כספי הפנסיה למוצר זה?

משכר עד פעמיים השכר הממוצע במשק ניתן להפקיד לקרן פנסיה חדשה מקיפה. מעבר לזה ועד פי 2.5 ניתן להפקיד לביטוח מנהלים או קרן פנסיה כללית, כאשר הפקדות המעביד לתגמולים ולפיצויים פטורות ממס בהפקדה. מעבר לזה אין הטבות מס על הפקדת כספי תגמולים במוצרים אלו, ניתן אפוא להפקיד את תגמולי העובד והמעביד בקופת גמל להשקעה ולהרוויח נזילות, ולהשאיר את כספי הפיצויים במוצרים הקודמים שהוזכרו.

מה הסכומים שניתן להפקיד?

ניתן להפקיד עד 70,000 לאדם לכל שנה קלנדרית. אי לכך, בעלי משפחות יכולים להפקיד סכום כזה לכל אחד מבני המשפחה.

מתי וכמה משלמים על זה מס?

כיוון שמדובר בכספים שלא ניתנה הטבת מס בהפקדה שלהם, ניתן למשוך אותם בכל עת מבלי לשלם מס על הקרן (הסכום שהופקד). לעומת זאת, הרווח שהשיגה הקופה חייב במס, בגובה של 15% (במסלול שקלי) או 25% (במסלול צמוד). אולם יש לזכור, שכמובן, הקופה מקזזת את ההשקעות שהפסידו מאלו שהרוויחו, שנים עם תשואה שלילית מתקזזות עם תשואה חיובית בשנים האחרות. כמו כן, כאשר מעבירים את הכסף בין קופות או בין מסלולים בקופה, זה לא מהווה "ארוע מס" ולא משלמים מס באותו רגע. כל אלו מהווים יתרונות על השקעת הכספים בחשבון בנק.
בנוסף, אם הכספים יישארו בקופה עד גיל הפנסיה ויימשכו בצורת קצבה - הם פטורים גם ממס רווח הון.

"חסכון לכל ילד" בקופות גמל להשקעה

קופות גמל להשקעה מופעלות ע"י רוב בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה, המפעילות כיום קופות גמל. כמו כן, ניתן להשקיע את כספי "חסכון לכל ילד" בקופות גמל להשקעה, באמצעות הוראה באתר שפתח הביטוח הלאומי (כספים אלו ניתנים למשיכה רק מגיל 18). בתכנית זו דמי הניהול משולמים ע"י המדינה. ע"פ ניסיון השנים הקודמות, קופות הגמל השיגו תשואות גבוהות יותר מהחסכון בבנקים, אם כי התשואה אינה מובטחת.